DMF Viborgs bestyrelse har konstitueret sig

Tak for en rigtig god generalforsamling i DMF Viborg her til aften på Hjarbæk Kro. Jeanette Hougesen og Karsten Dal Andersen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, da de begge har meget arbejde i hvert af deres private firmaer. Der skal lyde en stor tak for den indsats, de har ydet til DMF Viborgs bestyrelse. Begge er dog valgt som henholdvis første og anden suppleant.

DMF Viborgs bestyrelse er derfor sammensat sådan:
Nils-Anker Margon fortsætter som formand.
Anders Hjorth Nielsen er ny næstformand og fortsætter som sekretær.
Henning Pedersen fortsætter som kasserer.
Kenneth Agernem og Lars Norden er nye bestyrelsesmedlemmer.

Jens Aage Jørgensen er valgt som revisor og Bendt Aaen er valgt som revisorsuppleant.