DMF M8 Musikskolernes Band Event

Mere musik
Musikskolerne og Dansk Musiker Forbund (DMF) i Region Midtjylland sætter endnu engang fokus på sammenspil og kreativitet i ungekulturen. Med ”DMF M8 Musikskolernes Band Event” skal det være mere attraktivt at spille sammen. Initiativet gav sidste år flere unge musikere lyst og mod til at skrive og spille original musik.

Semifinale i Vest
Ved semifinalen findes tre bands, der går videre til finalen. Semifinalen finder sted torsdag d. 12.april 2018 kl. 19.00 på Paletten i Viborg.

Tilmeldingsfristen er søndag d. 11. marts 2018 og I kan tilmelde jer vha denne tilmeldingsblanket. I skal i formularen indsætte 2 links som henviser til musik, som I selv har skrevet. Det er de links dommerne bedømmer. I får svar om, I skal spille til semifinalen umiddelbart efter fristen d. 11. marts 2018.

Alle bands skal komme til lydprøve, da det vil sikre en hurtig afvikling af arrangementet og så I står skarpt lydmæssigt, når I starter med at spille. I får endelig besked om tidspunkt for lydprøve i ugen op til semifinalen. Lydprøverne er fra 16.00-18.00 og ALLE bands skal komme til lydprøve. Vi prioriterer at bands som kommer længst væk fra får så sen lydprøve som muligt. Lydprøven varer ca.15 min.

Finalen
Finalen afholdes i forbindelse med SPOT festivalen i Aarhus, søndag d. 13. maj 2018 på TRAIN. Umiddelbart efter konkurrencen voterer dommerne og der kåres en vinder  

Musik, dommere, kriterier og registrering
Ved semifinalen og finalen skal hvert band spille max tre numre med en samlet varighed på max 15 min., alle tre numre skal være originalværker. Der sammensættes et dommerpanel bestående af repræsentanter fra musiklivet og fra Dansk Musiker Forbund. Præstationerne bedømmes ud fra følgende kriterier: sound, melodi, performance og udtryk.

Præmie og regler
Ved finalen konkurreres om én præmie på 20.000,00 kr., der går direkte i bandkassen hos det vindende band. For at være med i DMF M8 Musikskolernes Band Event:
– må bandets besætning have en max gennemsnitsalder på 20 år søndag d. 13. maj 2018. Legitimation skal kunne fremvises.
– Der skal spilles på tilstillet baggear.
– Mindst 1 medlem i bandet skal være betalende elev på en kommunal musikskole/kulturskole i Region MidtVest.

Workshop
Søndag d. 15. april 10-16. En workshop for de 3 udvalgte bands fra vest, der går videre til finalen.

Branchedag
Søndag d. 29. april 11-17. En netværksdag, hvor de otte finalebands møder oplægsholdere fra musikbranchen og der vil også være et indspark fra en af de gode kantspillere; der kan sætte dit band op, så I er klar til finalen.

Tilmelding
For at tilmelde jeres band, skal I bruge følgende online tilmeldingsblanket.

Projektledelse i Vest
Musikskoleleder Simon Lindegaard, 20211694, silin@ikast-brande.dk