Temaaften 06-11-14

Temaaften med:

Nicolaj Damgaard (midiprogrammering)
Peter Lindbjerg (Band in a Box)
Mikael Bødker Sørensen (salg, markedsføring og branding)