Ny bestyrelse i DMF Viborg

Efter generalforsamlingen d. 7/6-21 har den nye bestyrelse konstitueret sig – den ser nu sådan ud:

Bendt Aaen
Formand

Benny Ruhe
Næstformand

Henning Pedersen
Kasserer

Torben Aschou Johannesen
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Bitsch
Bestyrelsesmedlem

———-

Claus Hostrup Hansen
1. bestyrelsessuppleant

Lars Norden
2. bestyrelsessuppleant

Jens Aage Jørgensen
Revisor

Bendt Aaen
Revisorsuppleant